Kutná Hora – A Mindenszentek temploma a csontkápolnával

Mindenszentek-temploma          Mindenszentek-temploma 2

Kutná Hora Sedlec kerületében a 3,5 hetktáron elterülő temetőben helyezkedik el a Mindenszentek-temploma. A templom helyén eredetileg az 1280-1320 között épült, gótikus stílusú Szűz Mária Mennybemenetele templom működött, amelynek az építtetője IV. Vencel király volt, aki az Olasz-udvar bővítése céljából emeltette. Az épület első nagy újjáépítése a XVIII. század kezdetén volt, Giovanni Santini olasz építészmester építette újjá barokk stílusban, ekkor nyerte el a templom a mai megjelenését, és „Mindenszetek-temploma” lett a neve. A templom 2 mellékhajóval rendelkezik, kétszintes épület, 2 egymás fölé épített kápolnából áll: a felső része a Mindenszentek-kápolnája, alatta az alsó részen pedig a csontkápolna helyezkedik el. A templom főhomlokzatán a 3 torony között Szűz Mária szobra látható.

temető 1temető 2

temető 3

A templom körüli temető1278-ban jött létre, Jindrich Snopek, a sedleci kolostor apátja avatta fel ekkor azzal a ceremóniával, hogy II. Nagy (Premysl) Ottakar cseh király megbízásából megjárta Jeruzsálemet (a Szentföldet), és onnét, a Szent Sírból hozott marék földet pedig szétszórta a temető területén. Ekkor kezdtek el ide temetkezni (leginkább jómódú emberek) más országokból is, főként Bajorországból, Lengyelországból és Belgiumból. Az 1318-as csehországi pestis járvány áldozatai közül kb. 30 ezer embert temettek el ide. Később az 1419-ben kibontakozó huszita háborúk, alattuk pedig az 1424-ben kezdődő malesovi csata áldozatait is ide temették el. A huszita harcok végén, 1436 körül II. József király parancsára a temetőt a túlzsúfoltsága miatt megszüntették, a benne felgyülemlett csontokat a kápolnában gyűjtötték össze, a maradék részüket pedig templom környékén temették el.

bejárat 1 bejárat (Nepomuki)Nepomuki Szent János oszlop

A temetőnek két főbejárata van az utca felől, az egyik bejárat előtt Nepomuki Szent János szobra áll. Nepomuki Szent János Csehország és a mecénások (művészek és művészetek) védőszentje volt. A barokk stílusú szobrot készítette Matthew Václav Jackel cseh szobrász a XVIII. században. Legfelül Nepomuki Szent János áll, körülötte pedig a többi szent: Szent Vencel, Szent Flórián, Szent Prokop, Szent Adalbert, az alján: Szent Júdás Thádeus, Szent John Sarkander, Szent Dismas

A templom alsó szintjének bejáratán a csontkápolnába jutunk:

csontkápolna bejárat csontkápolna 2

A kápolnában felhalmozott csontokból először 1511-ben egy félvak cisztercita szerzetes a kolostor egyik novíciusának a segítségével 6 piramist formált. 1784-ben az orlíki Schwarzenberger osztrák-német királyi család vásárolta meg a temető területét a templommal együtt, és az ő megbízásukból 1870-ben Frantisek Rint, a cseh skalicei fafaragó elkészítette a templom csontkápolnájának a jelenlegi elrendezését. A csontokat mészklórral fertőtlenítette és fehérítette ki, a 6 piramisból csak 4-et hagyott meg, melyeket a kápolna sarkaiban állított fel. A két lebontott piramis csontjainak egy részét a temetőben egy közös sírban helyezte el, a másik részükből pedig különféle tárgyakat rakott ki: a Schwarzenberger család királyi címerét, 2 serleget, kereszteket, Jézus nevének görög rövidítését, vázákat, szentség- és gyertyatartókat, koszorúkat, dísztornyokat, csillárt, oltárokat és a kápolna boltívét. Becslések szerint a kápolna kb. 40 ezer embernek a csontjával lett kidíszítve, benne minden látható dolog a szép gótikus boltozattal együtt a teljes eredetiségében megmaradt a régi korokból. A főoltárának mélyedésében, a szentségben lévő olajfestmény Jézus Krisztust ábrázolja az Olajfák-hegyén.A csontkápolna abból a célból jött létre, hogy figyelmeztesse az idelátogatókat a halál tényére, és az emberi élet rövidségére.

csontkápolna 1

A csontkápolna vagy csontház (osszárium) a középkorban a temetőkben emelt olyan kisebb kápolnaszerű épület, amelybe új sírok ásása alkalmával a temető szentelt földjében talált csontokat hányták. Mivel a régi temetők legtöbbször a templomok körül terültek el, ezért a csontházat gyakran a templomhoz hozzáépítették. Vannak olyan esetek is, amikor a templom minden egyes külső gyámpillére közötti térség alul egy-egy kis csontházat fogadott magába. De vannak azonban egészen különálló csontházak is. A csontházaknak egyik oldala rendszerint sok apró nyílással volt átlyukasztva, hogy a belsejükben felhányt csontokat kívülről látni lehessen. A magyarországi csontházak különálló épületek, rendszerint egy kör alakú alaprajzzal és egy kis apszissal. Nálunk itthon Magyarországon például az egyik ilyen csontház volt egykor Pásztón, a Múzeum tér 1. szám alatt lévő, közvetlenül a templom mellett álló kis hatszögletű, XIII. századi temetőkápolna, amelynek az alsó szintje osszáriumként működött, melynek eredeti falai a boltváll feletti részig megmaradtak. A felső szintjét a templom északi oldalához csatlakozó XV. századi sekrestye építésekor bontották le. Ezen kívül még számtalan más temetőben is fellelhetők a valaha csontház szerepét betöltő kis kápolnák.

A templom felső szintjén a Mindenszentek-kápolnája található:

Mindenszentek kápolna szentség

A kápolnába két bejáraton keresztül juthatunk be, az első képen a kibővített főbejárat látható, ami Giovanni Santini olasz építészmester által azért készült, mert a kápolna eleje dőlni kezdett. A jelenleg használatos bejárat a templom másik oldalán található (második kép).

Mindenszentek kápolna kibővített főbejárat      Mindenszentek kápolna jelenleg használatos bejárat

További képek a Mindenszentek-templomáról és a csontkápolnáról: https://www.flickr.com/photos/130780687@N06/sets/72157649987121360/

Források:

https://en.wikipedia.org/wiki/Sedlec_Ossuary

http://www.ossuary.eu/index.php/en/history-ossuary

http://sedlecossuary.com/

http://www.outsideprague.com/kutna_hora/bone_church.html

http://www.kutnahora.cz/index.php?sec=2&cid=89&lns=en

http://www.kutnahora.cz/index.php?cid=82&sec=3

a